Thống kê
Membership Thành viên:
Thành viên mới Gần đây nhất: phongnghiepvu
Qua 24 giờ: Qua 24 giờ: 0
Trước. 24 giờ Trước 24 giờ: 0
Số người dùng Tổng số: 3

Số người trực tuyến Số người trực tuyến:
Khách thăm Lượt truy cập: 11
Thành viên Các thành viên: 0
Tổng số Tổng số: 11


Lượt truy cập
0220700

PHÒNG PHƯƠNG PHÁP CÔNG TÁC ĐỘI

Phòng Phương pháp công tác đội

a. Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu, tổng hợp, hướng dẫn, bồi dưỡng phương pháp công tác Đội trong và ngoài nhà trường.

- Tham mưu hội nghị, hội thảo chuyên đề về hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi toàn tỉnh.

- Tổ chức các đội chuyên nghi thức kiểu mẫu để phục vụ các hoạt động chính trị ở địa phương và tham gia dự thi, liên hoan các cấp.

- Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng các đội chuyên nghi thức, BCH liên đội tạm thời tại Nhà thiếu nhi.

- Tổ chức các mô hình sân chơi cho thiếu nhi, đội tuyên truyền măng non cho các cơ sở Đội toàn tỉnh.

- Quản lý và sử dụng CSVC phục vụ hoạt động chức năng của phòng.

b. Quyền hạn:

- Trưởng phòng: Phụ trách chung, trực tiếp giảng dạy bộ môn Kỹ năng nghiệp vụ Đội TNTP Hồ Chí Minh, điều hành quản lý các hoạt động của cán bộ nhân viên phòng mình. Tham mưu cho lãnh đạo về các hoạt động của phòng và tham mưu các hoạt động Đội tại Nhà Thiếu nhi, tham mưu thiết kế tổ chức các hội thi, liên hoan về kỹ năng, nghiệp vụ Đội.

- Phó phòng: Phụ trách thiết kế tham mưu tổ chức các hoạt động Đội trong và ngoài nhà trường. Thiết kế các mô hình sân chơi cho thiếu nhi, đội tuyên truyền măng non cho NTN và cơ sở Đội toàn tỉnh.

- 01 cán bộ: Giảng dạy nghi thức Đội kiêm phụ trách Đội chuyên và các Câu lạc bộ, các mô hình hoạt động Đội. Tham gia thực hiện một số nội dung công việc khác.

 Mạng xã hội

Liên hệ
 0233 3856332

Tạp chí tuổi hoa

Liên kết website

 


CƠ QUAN CHỦ QUẢN: NHÀ THIẾU NHI TỈNH QUẢNG TRỊ

Địa chỉ: Số 26 Hùng Vương,TP Đông Hà Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 0533 856332 hoặc 0533 859440
Email: nhathieunhiquangtri@gmail.com