Thống kê
Membership Thành viên:
Thành viên mới Gần đây nhất: phongnghiepvu
Qua 24 giờ: Qua 24 giờ: 0
Trước. 24 giờ Trước 24 giờ: 0
Số người dùng Tổng số: 3

Số người trực tuyến Số người trực tuyến:
Khách thăm Lượt truy cập: 11
Thành viên Các thành viên: 0
Tổng số Tổng số: 11


Lượt truy cập
0220701

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TÀI VỤ - QUẢN TRỊ

Phòng Hành chính – Tài vụ - Quản Trị

a. Nhiệm vụ:

- Tham mưu cho giám đốc về công tác tổ chức cán bộ như: tuyển dụng, hợp đồng cán bộ, công tác cán bộ. Quản lý tài chính, về các chế độ chính sách, tiền lương, nghỉ hưu, khen thưởng, kỷ luật cán bộ và nhân viên lao động.

- Tham mưu kế hoạch mua sắm, sửa chữa CSVC của cơ quan trên cơ sở đề xuất của các phòng nghiệp vụ. Tham mưu về việc hợp đồng cho thuê địa điểm, CSVC của Nhà Thiếu nhi để tạo nguồn thu cho cơ quan.

- Thực hiện công tác tổ chức hành chính phục vụ các hoạt động cho CBCC cơ quan theo quy định của Nhà nước, kế hoạch của cơ quan đề ra.

- Quản lý tiền mặt, kho quỹ theo đúng qui định của Nhà nước. Thực hiện việc cấp phát tiền, vật tư, trang thiết bị theo lệnh của Ban giám đốc.

- Quản lý công văn đến, công văn đi, hồ sơ, tài liệu, quản lý và sử dụng con dấu… theo qui định của công tác văn thư, lưu trữ;

- Tham mưu công tác quản lý tài sản, cơ sở vật chất, an toàn trật tự, vệ sinh môi trường cơ quan.

- Giúp việc cho Ban giám đốc quản lý giờ giấc làm việc tại cơ quan và cán bộ nhân viên thuộc phòng quản lý.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất với Ban giám đốc về công tác cán bộ, tài chính, tài sản và các vấn đề khác khi được yêu cầu;

b. Quyền hạn:

- Trưởng phòng: Phụ trách chung về các hoạt động của phòng. Tham mưu, tổng hợp Báo cáo hàng tháng, hàng quý, hàng năm của cơ quan.Trực tiếp tham mưu công tác tổ chức cán bộ, các chế độ chính sách cho CBCC-NV và quản lý tổ chức nhân sự của cơ quan. Điều hành quản lý các hoạt động của cấn bộ nhân viên phòng mình.

- Phó phòng: Giúp việc trưởng phòng điều hành, quản lý các hoạt động của cán bộ nhân viên phòng mình. Phụ trách hành chính quản trị.

- Cán bộ kế toán: Chịu trách nhiệm tham mưu công tác quản lý tài chính theo Luật Kế toán, tham mưu xây dựng kế hoạch thu – chi tài chính cơ quan hàng năm. Thực hiện chế độ kế toán theo luật Kế toán và quản lý tài chính hiện hành. Giám sát việc mua sắm CSVC, chi tiêu các hoạt động của cơ quan.

- Các cán bộ của phòng: cán bộ làm tổng hợp – thi đua khen thưởng, cán bộ làm công tác văn thư – đánh máy – thủ quỹ, cán bộ tạp vụ, lái xe, bảo vệ.

- Đối với đồng chí lái xe: Khi đi công tác, lái xe phải chịu sự điều hành của người có chức danh cao nhất trong nhóm công tác. Lái xe có thể làm nhiệm vụ ngoài giờ hành chính khi có yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan. Lái xe có trách nhiệm bảo quản và quản lý xe ô tô để đảm bảo độ an toàn khi vận hành đề xuất phòng TC – HC về việc sửa chữa, thay thế, phụ tùng xe, rửa xe.Mạng xã hội

Liên hệ
 0233 3856332

Tạp chí tuổi hoa

Liên kết website

 


CƠ QUAN CHỦ QUẢN: NHÀ THIẾU NHI TỈNH QUẢNG TRỊ

Địa chỉ: Số 26 Hùng Vương,TP Đông Hà Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 0533 856332 hoặc 0533 859440
Email: nhathieunhiquangtri@gmail.com