Thống kê
Membership Thành viên:
Thành viên mới Gần đây nhất: phongnghiepvu
Qua 24 giờ: Qua 24 giờ: 0
Trước. 24 giờ Trước 24 giờ: 0
Số người dùng Tổng số: 3

Số người trực tuyến Số người trực tuyến:
Khách thăm Lượt truy cập: 14
Thành viên Các thành viên: 0
Tổng số Tổng số: 14


Lượt truy cập
0220688

Phòng nghiệp vụ

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

PHÒNG

LIÊN HỆ

HÌNH ẢNH

1

Dư Quang Huy

Phó phòng

Nghiệp vụ & Bồi dưỡng năng khiếu

Sđt: 01238.991.555
Email: quanghuyntn@gmail.com

2

Phạm Thị Hoàng Yến

Cán bộ

Nghiệp vụ & Bồi dưỡng năng khiếu

Sđt: 0935.080.234
Email: phyntn@gmail.com

3

Đào Thị Nhung

Cán bộ

Nghiệp vụ & Bồi dưỡng năng khiếu

Sđt: 0942.690.592
Email: 

4

Nguyễn Quang Huy

Cán bộ

Nghiệp vụ & Bồi dưỡng năng khiếu

Sđt: 0913.447.567
Email:

5

Hồ Sỹ Anh

Cán bộ

Nghiệp vụ & Bồi dưỡng năng khiếu

Sđt: 0919.882.246
Email: syanh.ntnqt@gmail.com

6

Nguyễn Tố Uyên

Cán bộ

Nghiệp vụ & Bồi dưỡng năng khiếu

Sđt: 0945.437.690
Email:

 


CƠ QUAN CHỦ QUẢN: NHÀ THIẾU NHI TỈNH QUẢNG TRỊ

Địa chỉ: Số 26 Hùng Vương,TP Đông Hà Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 0533 856332 hoặc 0533 859440
Email: nhathieunhiquangtri@gmail.com