Thống kê
Membership Thành viên:
Thành viên mới Gần đây nhất: phongnghiepvu
Qua 24 giờ: Qua 24 giờ: 0
Trước. 24 giờ Trước 24 giờ: 0
Số người dùng Tổng số: 3

Số người trực tuyến Số người trực tuyến:
Khách thăm Lượt truy cập: 14
Thành viên Các thành viên: 0
Tổng số Tổng số: 14


Lượt truy cập
0211456

Phòng nghiệp vụ

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

PHÒNG

LIÊN HỆ

HÌNH ẢNH

1

Dư Quang Huy

Phó phòng

Nghiệp vụ & Bồi dưỡng năng khiếu

Sđt: 01238.991.555
Email: quanghuyntn@gmail.com

2

Phạm Thị Hoàng Yến

Cán bộ

Nghiệp vụ & Bồi dưỡng năng khiếu

Sđt: 0935.080.234
Email: phyntn@gmail.com

3

Đào Thị Nhung

Cán bộ

Nghiệp vụ & Bồi dưỡng năng khiếu

Sđt: 0942.690.592
Email: 

4

Nguyễn Quang Huy

Cán bộ

Nghiệp vụ & Bồi dưỡng năng khiếu

Sđt: 0913.447.567
Email:

5

Hồ Sỹ Anh

Cán bộ

Nghiệp vụ & Bồi dưỡng năng khiếu

Sđt: 0919.882.246
Email: syanh.ntnqt@gmail.com

6

Nguyễn Tố Uyên

Cán bộ

Nghiệp vụ & Bồi dưỡng năng khiếu

Sđt: 0945.437.690
Email:

 


Liên hệ
 0233 3856332

Tạp chí tuổi hoa

Mạng xã hội

Liên kết website

 


CƠ QUAN CHỦ QUẢN: NHÀ THIẾU NHI TỈNH QUẢNG TRỊ

Địa chỉ: Số 26 Hùng Vương,TP Đông Hà Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 0533 856332 hoặc 0533 859440
Email: nhathieunhiquangtri@gmail.com

sỉ sập sàn sisapsan si sap san bo si dam vay bo si bỏ sỉ đầm váy bỏ sỉ chuyen si dam vay chuyên sỉ đầm váy sỉ sập sàn sisapsan si sap san bo si dam vay bo si bỏ sỉ đầm váy bỏ sỉ chuyen si dam vay chuyên sỉ đầm váy