Thống kê
Membership Thành viên:
Thành viên mới Gần đây nhất: phongnghiepvu
Qua 24 giờ: Qua 24 giờ: 0
Trước. 24 giờ Trước 24 giờ: 0
Số người dùng Tổng số: 3

Số người trực tuyến Số người trực tuyến:
Khách thăm Lượt truy cập: 25
Thành viên Các thành viên: 0
Tổng số Tổng số: 25


Lượt truy cập
0220655

Phòng hành chính

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

PHÒNG

LIÊN HỆ

HÌNH ẢNH

1

Trần Thị Huệ

Trưởng phòng

Hành chính – Tài vụ - Quản trị

Sđt: 0946.525.855
Email:

2

Nguyễn Thanh Bình

Phó phòng

Hành chính – Tài vụ - Quản trị

Sđt: 0914.259.579
Email: thanhbinhnhathieunhi@gmail.com

3

Nguyễn Thị Ái Vân

Cán bộ

Hành chính – Tài vụ - Quản trị

Sđt: 0982.709.225
Email: nguyenthiaivan72@gmail.com

4

Trần Hải Hà

Cán bộ

Hành chính – Tài vụ - Quản trị

Sđt:0989.632.589
Email:

5

Nguyễn Thị Kim Chung

Cán bộ

Hành chính – Tài vụ - Quản trị

Sđt: 0906.500.159
Email:

6

Hồ Thị Hà

Cán bộ

Hành chính – Tài vụ - Quản trị

Sđt: 0915.030.153

 


CƠ QUAN CHỦ QUẢN: NHÀ THIẾU NHI TỈNH QUẢNG TRỊ

Địa chỉ: Số 26 Hùng Vương,TP Đông Hà Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 0533 856332 hoặc 0533 859440
Email: nhathieunhiquangtri@gmail.com