Thống kê
Membership Thành viên:
Thành viên mới Gần đây nhất: phongnghiepvu
Qua 24 giờ: Qua 24 giờ: 0
Trước. 24 giờ Trước 24 giờ: 0
Số người dùng Tổng số: 3

Số người trực tuyến Số người trực tuyến:
Khách thăm Lượt truy cập: 10
Thành viên Các thành viên: 0
Tổng số Tổng số: 10


Lượt truy cập
0220694

Ban giám đốc

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

PHÒNG

LIÊN HỆ

HÌNH ẢNH

1

Nguyễn Thế Hùng

Giám đốc

Phụ trách chung

Sđt: 0948.341.369

Email: thehungntp@gmail.com

2

Hồ Xuân Vũ

Phó Giám đốc

Phụ trách phòng Công tác đội

Sđt: 0919.345.168
Email: tem207@yahoo.com.vn

3

Nguyễn Thị Lương Giang

Phó Giám đốc

Phụ trách phòng Nghiệp vụ

Sđt: 0905.011.173
Email: luonggiangart@gmail.com

 


CƠ QUAN CHỦ QUẢN: NHÀ THIẾU NHI TỈNH QUẢNG TRỊ

Địa chỉ: Số 26 Hùng Vương,TP Đông Hà Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 0533 856332 hoặc 0533 859440
Email: nhathieunhiquangtri@gmail.com